Dne 15. března 2018 pořádáme pro žáky výrobních oborů zájezd s odbornou tématikou do Hradce Králové na soutěž

a výstavu GASTRO HRADEC 2018.

Žáci jsou po tuto dobu omluveni z výuky. O průběhu programu byli žáci informováni.

Sraz všech účastníků je v 7.45 na nástupišti stanice metra Hlavní nádraží ve směru do Letňan.

Předpokládaný odjezd je vlakem v 8.13 z Hl.n. a předpokládaný příjezd a rozchod bude opět na Hl.n. Praha v cca 16,49 hod.