UOV BRUDEROVÁ

Třídní schůzky 1. ročníku se bude konat dne ..................

od ........ do .............. hodin.