Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

 

Pondělí 2.9.

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

Úterý 3.9.

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

UOV Holá

Třídní schůzky žáků 1. a 2. ročníků se budou konat dne

1.r. - 28.1.2020 od 16.00 hodin

2.r. - 28.1.2020 od 16.45 hodin

3.r. - 28.1.2020 od 17.30 hodin

 

 

 

UOV BRUDEROVÁ

 

Třídní schůzky oboru číšník se budou konat dne 20.2.2020 v čase

dle ročníku:

1.r. - 16,00

2.r. - 16,45

3.r. - 17,30