Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

 

Pondělí 2.9.

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

Úterý 3.9.

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV HOLÁ

Třídní schůzky se budou konat dne 29.1.2020v čase dle ročníku:

2.r. - od 16.00 hodin

4.r. - od 17.00 hodin

 

 

UOV BRUDEROVÁ

Třídní schůzky se budou konat dne 2.4.2020 v čase dle ročníku:

3.r. - 16.45

4.r. - 16.45