Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019.

 

Pondělí 3.9.

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

Úterý 4.9.

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

 

 

UOV BRUDEROVÁ

Třídní schůzky se budou konat dne 27.2.2019 v čase dle ročníku:

1.r. - 16.00

2.r. - 16.45