Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

 

Pondělí 2.9.

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

Úterý 3.9.

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV Holá

Třídní schůzky žáků 1. ročníku se budou konat dne 11.12.2020

od 16.00 hodin.

 

UOV Bruderová

Třídní schůzky se budou konat v níže uvedených dnech a časech:

1.r. dne 3.12.2019 od 16.00 hodin

2.r. dne 2.  4.2020 od 16.00 hodin

3.r. dne 3.12.2019 od 16.45 hodin

 

UOV Kejmarová

Třídní schůzky žáků 1. ročníku se budou konat dne 12.2.2020

od 16.00 hodin.