Naším cílem je vychovat moderní gastronomické odborníky, kteří obstojí na dnešním trhu práce jak svými znalostmi a dovednostmi tak i individuálním přístupem k hostům.

Středisko praktického vyučování hotelu InterContinental bylo založeno v r. 1974, necelý rok před vlastním otevřením hotelu InterContinental.

V té době mělo středisko praktického vyučování 75 žáků oboru kuchař, cukrář a číšník. Tito žáci do oficiálního otevření hotelu praktikovali po různých pražských interhotelích. Následujícího roku, tj. 1975 byl počet žáků zde na hotelu InterContinental již 120.

Celkový počet vyučených žáků střediska praktického vyučování hotelu InterContinental je odhadem 1535, z toho 664 číšníků a 871 kuchařů a cukrářů.

Od roku 1998 funguje středisko praktického vyučování jako samostatná společnost s ručením omezeným a i nadále vyučuje obory kuchař, cukrář, číšník. Od školního roku 2013/2014 nově vyučuje i obory kuchař-číšník a gastronomie.