Upřesnění způsobu omlouvání nepřítomnosti žáků v době praktické výuky v SPV hotelu Inter.Continental

    1. Jednodenní nepřítomnost žáka omlouvá na základě písemné žádosti zákonného zástupce UOV.
    2. Více jak jednodenní nepřítomnost žáka se písemnou formou předloží řediteli SPV. Z rodinných důvodů nebo nemoci, omlouvá zákonný zástupce žáka a lékař písemnou formou. Žádáme vždy vyjádření lékaře, při ukončení nemoci z důvodu jistoty, že je již žák schopen praktického výcviku v hotelu z hlediska hygienických předpisů ve společném stravování. Omluva se zapisuje do omluvného listu (lékař - uvedený v záhlaví oml. listu s adresou a telefonem).
    3. Každou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce žáka téhož dne do 7 hod. na tel. čísle 296 631 114,     296 630 957, 296 630 507, 296 630 930 - záznamník.
    4. Neakutní lékařské vyšetření (na autoškolu a pod.) si žák vyřizuje mimo dobu praktického vyučování. Plánovaná vyšetření žák hlásí UOV den předem.
    5. Pokud se žákovi po příchodu na pracoviště udělá nevolno, popřípadě se během uč. dne zraní a nebude schopen nadále vykonávat odborný výcvik, zavolá pracovník SPV zákonnému zástupci, aby si žáka osobně vyzvedl z pracoviště. Žák nebude bez doprovodu dospělé osoby puštěn domů.

V Praze dne 2. září 2019